עורך ומגיש: גיל מטוס

Abstract Truth - Jersey Thursday
Chip Wickham - Sais (Egypt)
Lonnie Liston Smith - Peaceful Ones
Embryo - Besh
Yazz Ahmed - Jamil Jamal
Emma-Jean Thackray - Venus
Sven Wunder - Impasto
Pearl & The Oysters - Treasure Island
Or Edry - מוזה
Still Corners - A Kiss Before Dying
The Black Keys - Too Afraid To Love