עורכת: יוליה צודיקס

מוצרט: סימפוניה מס' 39 במי במול מז'ור, ק. 543, פרק 1

צ'ימה: סונטה לחצוצרה וטרומבון,

פרוקופיייב: הקצין קיז'ה, אופ' 60, פרק 1

קפע באך: קונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור, פרק 1

שופן: סקרצו מס' 1 בסי מינור, אופ' 20

ורדי: לה טרוויאטה, אריה

בטהובן: סונטה לכינור אופ' 24 אביב, פרק 1