יום המאבק באלימות נגד נשים
אשה מוכה שהיתה במקלט ומנסה לשקם את חייה
סוזי
טיפול בגברים אלימים
איברהים אגבריה
תפקיד המחוקק בהגנה על הנשים
ח"כ איבתיסם מרעאנה
נשים מוכות בחברה הבדואית
אמל אלנסאסרה