עורך: איתי ביינר

י"נ הומל: מיסה בסי במול מז'ור אופ' 77

(המקה' הקאמ' אורטוריו מווסטמינסטר / התז' הקאמ' ניו-ברונסוויק / אלן קרוול)

שוברט: מיסה מס' 2 בסול מז'ור ד' 167

(סולנים / מקה' הנערים מוינה, מקה' ויינסיס / תז' עידן ההארה / ברונו וייל)