עורכת ומגישה: רותם דויטשר

רשימת השירים:

I Was Neon - Julia Jacklin
Anything You Want - Shim
Adore Me - Black Lizard
L'hotel Serein - All Them Witches
Reflections - Tijuana Panthers
Make It Wit Chu - Queens of the Stone Age
So Close - Shadowgraphs
I Can Cry - Moses Gunn Collective
Madison - Drugdealer
Final Season - Hila Ruach
Deepfakes - Colyn Cameron
Unrelated - Sam Cohen
Water on Water - Roni Alter