שעה שניה

מסכמים את ביקור ביידן
דוד רוט, סמנכ״ל צפון אמריקה במשרד החוץ

עליית מחירי הלחם
מנחם אוברקוביץ- מנכ"ל מאפיית דגנית עין בר

עליית מחרי הלחם, הפריימריז במרצ והמירוץ לרמטכ"לות
ח"כ יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה. מרצ

היועמ"שית אישרה את המירוץ לרמטכ"לות
ח"כ שלמה קרעי. ליכוד