קובי ברקאי בשיחה עם פרופ' יוסף טובי.

מן הבולטיםהחוקרים קהילות המזרח

והחוקר החשוב של יהדות תימן.