קובי ברקאי בשיחה עם דר' שלמה אלון.

מהבולטים במורים לערבית. היה שנים רבות מפקח על למוד השפה במשרד החינוך.

הוציא כמה מלונים בערבית ובעברית. עכשיו יצא ספר בערבית שמבוסס על ספר מהמאה ה 13 של גדול בלשני השפה הערבית.

בראיון בחלק הערבית משתתפת אימאן קאסם סלימאן.