t

היום הראשון בבית הספר
קייס קבהא, נציג החברה הערבית במועצת התלמידים הארצית
פתיחת שנת הלימודים
ד"ר שרף חסאן, ראש ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
מנהל ביס בטייבה שפורש היום לפנסיה לאחר 44 שנים במערכת החינוך
חוסני חג' יחיא, לשעבר מנהל מקיף עתיד אל מג'ד בטייבה
מורה פנסיונרית שחזרה ללמד
רודיינה בולוס זידאן, מורה להסטוריה, אזרחות וספרות עברית בבי"ס עתיד - גליל מערבי (ירכא )
בתי הספר הבדואים בדרום
נוואף נבארי, כתב ברדיו מכאן