איפה החברה הערבית בהסכמים הקואליציונים?
איהאב ג׳בארין
בעדאלה מצביעים על קווי המדיניות כמנוגדים להוראות המשפט הבינלאומי ומעמיקים את מימוש החזון של הפרדה גזעית
עו"ד סוהאד בשארה
ההתייחסות לחינוך בהסכמים הקואליציוניים
עבדאללה חטיב
האם יש התייחסות לשילוב ערבים בהשכלה גבוהה ושוק עבודה
יאסר עוואד
מסיטים כספים מתוכניות הפיתוח הכלכלי חברתי של החברה הערבית
אמג׳ד שביטה