אלי ביתאן בשיתוף מגישי כאן רק"ע מיוצאי מרוקו ואיראן ידברו על הקהילות הגדולות ומרובות המסורות שנשארו מאחור וישאלו האם הגזענות עדיין קיימת בישראל של היום.