עמירם כהן ועמנואל.... יבדקו למה עולים מארצות השפע בוחרים לעזוב את כל הטוב שיש להם ולהגיע לישראל.