הקהילה הגאורגית בישראל קטנה אך עמוסה במסורות, אוכל וצבעים. שעה מיוחדת על קהילה מיוחדת.