עורך ומגיש: משה מורד

Herbie Hancock, Aretha Franklin, and more - Purple Rain
Herbie Hancock - Chameleon
Herbie Hancock and Chick Corea - La Fiesta
The Ba-Benzele Pygmies - Hindewhu
Herbie Hancock - Watermelon Man
Herbie Hancock - Bring Down The Birds
Herbie Hancock / Imagine Project - Imagine
Herbie Hancock / Imagine Project - Tamatant/Exodus
Herbie Hancock - Fat Albert Rotunda
Herbie Hancock - Cantalopue Island