עורך ומגיש: רוני ורטהיימר

Paul McCartney – Happy with You
Paul McCartney – Opening Station
Paul McCartney – I don't Know
Paul McCartney – Who Cares
Paul McCartney – Fuh You
Paul McCartney – People Want peace
Paul McCartney – Dominoes
Paul McCartney – Back in Brazil
Paul McCartney – Do it Now
Paul McCartney – Caesar Rock
Paul McCartney – Despite Repeated warnings
Paul McCartney – Hunt you down/Naked/C-Link