שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00-2100

שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00-2100

  1. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 25.11.20
  2. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 24.11.20
  3. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 23.11.20
  4. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 18.11.20
  5. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 17.11.20
  6. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 15.11.20
  7. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 11.11.20
  8. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 10.11.20
  9. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 09.11.20
  10. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 04.11.20