שירת הפרטיטורה

אמיר ארניה

שירת הפרטיטורה

אמיר ארניה

  1. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 07.01.18
  2. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 31.12.17
  3. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 24.12.17
  4. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 17.12.17
  5. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 10.12.17
  6. שירת-הפרטיטורה כשפואטיקה ומוסיקה נפגשות - 03.12.17
  7. שירת הפרטיטורה - 26.11.17
  8. שירת הפרטיטורה - 19.11.17
  9. שירת הפרטיטורה - 5.11.17
  10. שירת הפרטיטורה - 29.10.17