ספק

הרב אילעאי עופרן

שישי, 13:00 - 12:00

ספק

הרב אילעאי עופרן

שישי, 13:00 - 12:00

  1. ספק - 16.03.18
  2. ספק - 17.03.18
  3. ספק - 09.03.18
  4. ספק - 10.03.18
  5. ספק - 03.03.18
  6. ספק - 02.03.18
  7. ספק - 24.02.18
  8. ספק - 23.02.18
  9. ספק - 27.01.18
  10. ספק - 26.01.18