ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון/שאול הוכברגר

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון/שאול הוכברגר

14:00-15:00

  1. ספרדית - 22.04.18
  2. ספרדית - 21.04.18
  3. ספרדית - 20.04.18
  4. ספרדית - 19.04.18
  5. ספרדית - 18.04.18
  6. ספרדית - 17.04.18
  7. ספרדית - 16.04.18
  8. ספרדית - 15.04.18
  9. ספרדית - 14.04.18
  10. ספרדית - 13.04.18