שירים לקראת שבת

דבורה קיציס

שישי, 09:00 - 08:00

שירים לקראת שבת

דבורה קיציס

שישי, 09:00 - 08:00

  1. מוזיקה לשבת - 16.03.18
  2. מוזיקה לשבת - 10.03.18
  3. מוזיקה לשבת - 02.03.18
  4. מוזיקה לשבת - 24.02.18
  5. מוזיקה לשבת - 17.02.18
  6. מוזיקה לשבת - 02.02.18
  7. מוזיקה לשבת - 27.01.18
  8. מוזיקה לשבת - 20.01.18
  9. מוזיקה לשבת - 12.01.18
  10. מוזיקה לשבת - 13.01.18