יורד לשוליים

ניר גורלי

ראשון - שלישי, 22:00 - 21:00

יורד לשוליים

ניר גורלי

ראשון - שלישי, 22:00 - 21:00

  1. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 20.02.18
  2. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 19.02.18
  3. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 18.02.18
  4. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 13.02.18
  5. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 12.02.18
  6. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 11.02.18
  7. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 05.02.18
  8. יורד לשוליים עם ניר גורלי - 04.02.18
  9. יורד לשוליים עם גיל מטוס - 30.01.18
  10. יורד לשוליים עם רוני ידידיה - 29.01.18