כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 20.10.21
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 19.10.21
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 18.10.21
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 17.10.21
  5. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 13.10.21
  6. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 11.10.21
  7. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 10.10.21
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 06.10.21
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 05.10.21
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 04.10.21