שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

  1. שיר השירים - 07.04.21
  2. שיר השירים - 06.04.21
  3. שיר השירים - 05.04.21
  4. שיר השירים - 04.04.21
  5. שיר השירים - 31.03.21
  6. שיר השירים - 30.03.21
  7. שיר השירים - 29.03.21
  8. שיר השירים - 24.03.21
  9. שיר השירים - 23.03.21
  10. שיר השירים - 22.03.21