שחרית לשבת

אמיר ארניה - עורך

שבת, 6:00-9:00

שחרית לשבת

אמיר ארניה - עורך

שבת, 6:00-9:00

  1. שחרית לשבת - 10.04.21
  2. שחרית לשבת - 03.04.21
  3. שחרית לחג - 28.03.21
  4. שחרית לשבת - 27.03.21
  5. שחרית לשבת - 20.03.21
  6. שחרית לשבת - 13.03.21
  7. שחרית לשבת - 18.05.19