חי עכשיו

13:00 - 16:00

מגישים שונים. עורך: אבנר גורלי

ראשון - רביעי, 13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

מגישים שונים. עורך: אבנר גורלי

ראשון - רביעי, 13:00 - 16:00

  1. אבנר גורלי - 07.08.22
  2. רוני ורטהיימר - 04.08.22
  3. רוני ורטהיימר - 03.08.22
  4. רוני ורטהיימר - 02.08.22
  5. רוני ורטהיימר - 01.08.22
  6. טל ארגמן - 31.07.22
  7. טל ארגמן - 02.08.22
  8. טל ארגמן - 01.08.22
  9. טל ארגמן - 31.07.22
  10. טל ארגמן - 27.07.22