מדריך להגשת קול קורא - סוגת התעודה (דוקו)

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | מדריך למשתמש - הגשת קול קורא

לחצו כאן לקריאת המדריך