קול קורא להגשת הצעות לתכניות דוקו-ריאליטי בסוגת תרבות ובידור עבור כאן 11

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)