קול קורא להגשת הצעות להפקת הסכתים דוקומנטריים

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה

תקציב הסכת

מסמכי הקול קורא

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)