קול קורא להגשת הצעות לפיתוח של סדרות ביכורים בסוגת דרמה (סדרות מתוסרטות) לכאן 11

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה 5

תשובות לשאלות הבהרה 4

תשובות לשאלות הבהרה 3

תשובות לשאלות הבהרה 2

מסמכי קול קורא מעודכנים ליום 8.8.21

תשובות לשאלות הבהרה 1

מסמכי הקול קורא

מסמכים שיש לצרף להצעה

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)