קול קורא להצטרפות לרשימת יועצי תוכן (לקטורים) למדיה בערבית

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

מסמכי הקול קורא

הסכם התקשרות