קול קורא להגשת הצעות להפקת תכנית העוסקת בתרבות ישראלית, עבור תאגיד השידור הישראלי - כאן 11

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)