קול קורא להגשת הצעה להפקת סדרת טלוויזיה המבוססת על ההסכת "היסטוריה לילדים" עבור כאן חינוכית

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

מדריך הגשת קול קורא

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)