קול קורא להגשת הצעות לסדרות מתוסרטות עבור כאן 11 מועד ספטמבר 2021

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)