קול קורא להגשת הצעות לתכנית ליום העצמאות לשנת תשפ"ב-2022 עבור "מכאן"

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)