1920X1080 No Logo
00:09:01
שנה אחרי "עופרת יצוקה" התושבים בעוטף חוזרים לשגרה, בתי הקפה מלאים, עסקים חדשים נפתחים והנדל"ן מבוקש מתמיד. בקיבוצים נהנים מהטבע, מגידולי האדמה ומהתינוקות הרכים. כתבתו של מנחם הדר מתוך "יומן"

הדרום הפורח

חיים תחת אש