1920X1080 No Logo
00:09:31
התושבים ביישובי עוטף עזה חוששים מהתלקחות מחודשת באזור, סופגים ירי רקטי על בסיס קבוע ובעיקר מתמודדים עם פלסטינים שמבקשים לפרוץ את הגדר ולחדור לישראל. כתבתו של אלון שרביט מתוך "יומן"

הדרום הפורח

חיים תחת אש