1920X1080 No Logo
00:02:42
חציית קו אדום ועליית מדרגה בעימות הישראלי-פלסטיני כששלוש פצצות מרגמה נורו לראשונה מעזה לתוך בסיס נחל עוז. כתבתו של ויקו אטואן מתוך מהדורת "מבט"
תגיות:

הדרום הפורח

חיים תחת אש