1920X1080 No Logo
00:02:04
על אף הירי המתגבר, הקבינט החליט שלא לאפשר לעלומים ול-11 יישובים נוספים להתמגן, והתסכול גדול. כתבתו של נסים קינן מתוך מהדורת "מבט"
ז'אנר:

הדרום הפורח

חיים תחת אש