1920X1080 No Logo
00:08:48
המושב הדרומי סובל מירי בלתי פוסק של פצמ"רים ומחדירות מחבלים, אך לא פחות מכך מחוסר סיקור תקשורתי. כתבתו של ריאד עלי מתוך "יומן השבוע"

הדרום הפורח

חיים תחת אש