1920X1080 No Logo
00:04:16
מה ההבדל בשגרת החיים של ילדים בכפר עזה לזו של ילדים במרכז או בצפון? אורי ורז מהקיבוץ משתפים בתחושותיהם לאחר נפילות הטילים. מתוך "המהדורה". הנחיה: שירה ברוטמן, יאיר רונן
ז'אנר:

הדרום הפורח

חיים תחת אש