1920X1080 No Logo
00:07:40
תושבי הקיבוצים בגבול עזה מתקנאים בסיוע ובהטבות שמקבלת שדרות וחוששים ממצב הפנסיה שלהם הרבה יותר משהם פוחדים מהקסאמים. כתבתו של רותם אברוצקי מתוך "יומן השבוע"
ז'אנר:
תגיות:

הדרום הפורח

חיים תחת אש