1920X1080 No Logo
00:01:59
ענף החקלאות של הקיבוץ, שהוא מקור פרנסתו היחיד, עומד בפני משבר כלכלי לאחר סגירת מפעל "ויטה". כתבתה של לינור אללוף מתוך מהדורת "מבט"
ז'אנר:

הדרום הפורח

חיים תחת אש