1920X1080 No Logo
01:01:05
מהדורה מיוחדת של "מבט שני בדרום" על המלחמה המתחוללת בעזה זה השבוע השלישי, בהשתתפות פרשנים ביטחוניים, אנשי צבא ותושבי העוטף. הנחיה: קרן נויבך. עריכה: איתי לנדסברג, ליאורה עמיר-ברמץ. הפקה: צביה ויצמן-כספי, אביבה שטרן. בימוי: ריקי אריכא

הדרום הפורח

חיים תחת אש