1920X1080 No Logo
00:13:19
הקיבוץ ששוכן סמוך לגבול עם עזה, אך לא מספיק קרוב אליו, אינו זכאי לקבל את תקציב המיגון שאישרה הממשלה. כתבתו של אמיר גרא מתוך "יומן השבוע"
ז'אנר:
תגיות:

הדרום הפורח

חיים תחת אש