1920X1080 No Logo
00:05:23
תושבי הקיבוץ בהכנות אחרונות לפינוי ולמעבר לביתם החדש בפתחת שלום, בהתאם לצו השעה. כתבתו של יגאל גורן מתוך מהדורת "מבט"
ז'אנר:

הדרום הפורח

חיים תחת אש