1920X1080 No Logo
00:01:58
המושב החדש מתעורר לחיים חדשים בחולות ארז ותושביו מבקשים להמשיך את החיים המשותפים שקיימו בחבל ימית. כתבתו של עופר טלר מתוך מהדורת "מבט"

הדרום הפורח

חיים תחת אש