1920X1080 No Logo
00:01:56
על אף האינתיפאדה, העולים החדשים שלומדים בכפר מרגישים בטוחים יותר בישראל מאשר בברית המועצות לשעבר. כתבתה של יולי אופק מתוך מהדורת "מבט"

הדרום הפורח

חיים תחת אש