1920X1080 No Logo
00:09:06
הסוכנות מנסה להפוך את הקיבוצים הקטנים למושבים, אך החברים באזורי הספר מתנגדים ומקווים להתעוררות ולהתחדשות כקיבוץ. כתבתו של ערן דיה מתוך "יומן"
ז'אנר:
תגיות:

הדרום הפורח

חיים תחת אש