1920X1080 No Logo
00:05:48
הקיבוץ שננטש והוקם מחדש מבקש כעת לחזור לימיו הגדולים, ומצפה למנוף כלכלי שיבוא בעקבות תוכנית ההתנתקות. כתבתו של איתי דודי מתוך "יומן השבוע"

הדרום הפורח

חיים תחת אש