היום שאחרי

פעילות המשטרה הצבאית בחזית המצרית

כתבה בודדת שהוקלטה לאחר הפסקת האש ובה דן ארקין מדווח על פעילות המשטרה הצבאית בזמן המלחמה בסיני ובשטח שכבש צה"ל ממערב לתעלת סואץ ("אפריקה")
מלחמה בגל פתוח
פעילות המשטרה הצבאית בחזית המצרית